GOSiR jest jednostką organizacyjną w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, powołaną uchwałą Rady Gminy Zarzecze Nr XI/65/2011.

Podstawowym celem działalności jest udostępnienie obiektów sportowych dla lokalnej społeczności oraz propagowanie różnych form rekreacji i wypoczynku.

Ośrodek dysponuje nowoczesną halą sportową, boiskami o sztucznej nawierzchni typu „Orlik”, stadionem lekkoatletycznym o nawierzchni tartanowej i piłkarskim boiskiem trawiastym.

GOSiR powstał z myślą o propagowaniu edukacji sportowej, wskrzeszaniu ducha sportowego wśród społeczeństwa, a w szczególności wśród dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.

Z obiektów korzystać mogą zarówno osoby indywidualne, jak i grupy zorganizowane, kluby, związki sportowe, zakłady pracy organizacje i inne instytucje.

Można pokusić się o stwierdzenie, że Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zarzeczu jest jednym z najnowocześniejszych obiektów sportowych na terenie Podkarpacia.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do korzystania z obiektu, a także do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju imprezach sportowo-rekreacyjnych.

Kontakt:

Telefon: (16) 640-15-20

E mail: gosirzarzecze@onet.pl